Turie - zavlažovanie ihriska

Malá ale zato húževnatá dedina neďaleko Žiliny sa rozhodli zrealizovať projekt rekonštrukcie celého športoviska a okolitých stavieb.

Ihrisko preto bolo vybágrované do hĺbky 50cm kde boli následne navážané jednotlivé vrstvy. My sme mali na výber do ktorej vrstvy zakopeme – položíme potrubia. Zo skúsenosti už vieme, že stavbárske firmy neberú ohľad na závlahy, preto sme sa rozhodli systém realizovať pred poslednou vrstvou, kde už bolo možné všetky potrubia ochrániť pres stavebnými strojmi. Ako je na fotkách vidno, prinieslo to problémy s výkopom drážok. Pokiaľ by som sa však mal znova urobiť toto rozhodnutie kam zakopať závlahu a v ktorej etape postupujem rovnako.

Realizácia: júl 2015
  • Dodanie systém: 24X12
  • Čerpacie zariadenie: 11m3/hod
  • Systém na riadenie hladiny – nádrž 28m3 si dodali sami


Fotografie