Dubová - zavlažovanie ihriska

Systém24x12
prečerpávanie cez 2 studne
inteligentný systém riadenia

Realizácia: 2012