Dolný Ohaj - zavlažovanie futbalového ihriska

Systém 24X8005
prečerpávacia nádrž

Realizácia: jún 2017


Fotografie